Laat ons jouw spullen verkopen terwijl jij geniet van de conventie!
Home » Hoe werkt het?

English text below

Stap 1

Bedenk wat je wil verkopen en controleer of dit legit is, wij accepteren geen bootleg producten. Tip: doe wat onderzoek naar gemiddelde vraagprijzen.

Stap 2

Pak in wat je gaat verkopen. Verpak het in doorzichtig inpakpapier als je het onbeschadigd terug wil hebben wanneer het niet verkocht is. GEEN VERSHOUDFOLIE (dit wordt door ons geweigerd). Tip: Verkoop opeenlopende volumes van een manga als één set. 

Stap 3

Maak een account aan in onze database en voeg je producten voorafgaand aan de conventie toe (klik hier)  De database sluit 20.00h de dag voordat de conventie begint.

NB:

Je kan maximaal 48 producten aanmelden voor verkoop. Elk product valt in een bepaalde categorie, deze geef je via een drop-down menu aan bij het aanmelden. Het "origin" veld is vooral handig voor bezoekers die vragen of er van "serie XXX" spullen aanwezig zijn.
Dus tip: vul het origin veld altijd in! Als het niet geheel duidelijk is wat je verkoopt, of wanneer je opmerkingen hebt bij je product (zoals bijvoorbeeld meerdere speciale kaarten in een setje pokemon kaarten) vul dan ook het "description" veld in. Het "language" veld is vooral bij doujinji of andere dicht verpakte manga een handig veld om in te vullen. Prijzen mogen alleen in hele of halve euro's ingevoerd worden.

Het is mogelijk producten toe te voegen met een tijdelijk ticketnummer. Op die manier kan je alvast de database vullen totdat je een ticketnummer hebt gekregen van de conventie.
Label de producten dus pas als je een definitief ticketnummer hebt. 

Als je om welke reden dan ook geen definitief ticketnummer hebt voorafgaand aan het sluiten van de database, gebruik dan een uniek nummer als vervanging (dit kan je 06- of BSN nummer zijn bijvoorbeeld).

Stap 4

Na het aanmaken van de producten in de database kan je de gegenereerde labels stevig op je ingepakte producten plakken. Print de benodigde labels door op de knop "print labels" te drukken. Er opent zich een nieuw venster met een printopdracht voor de labels. Knip de labels los en plak deze rondom vast met doorzichtige tape/plakband. (Een enkel plakbandje overleeft het niet tijdens een 2~3-daags graai-festijn)

Print OOK de lijst met je producten door op "print list" te drukken. 

Stap 5

Neem alles (je gelabelde producten EN een geprinte productlijst) mee naar de conventie en breng dit minstens één uur vóór openingstijd van de dealerroom naar de Bring en Buy stand toe. De tas waar je het in meeneemt kunnen wij niet voor je achter houden, houd hier rekening mee.

Op de eerste dag van de conventie hervat de inname van producten drie uur na opening van de dealerroom.

Stap 6

Minstens twee uur vóór het sluiten van de dealerroom kom je jouw niet verkochte spullen weer halen in een zelf meegebrachte tas. Je ontvangt dan van ons het geld van alles wat wel verkocht is minus 10% die wij inhouden als service.  


Step 1

Think about what you want to sell and check if it's legit, we do NOT accept bootleg products. Suggestion: research beforehand what a good asking price for your product might be.

Step 2

Wrap your product(s) in see-through wrapping paper if you want to guarantee to retreive the product(s) undamaged when unsold. We DO NOT accept cling film as an acceptable wrapping paper. Suggestion: sell consecutive volumes of a manga/series as a whole set.

Step 3

Create an account in our database and add your products before the convention starts. (click here) The database closes at 20.00h the day before the convention starts.

NB:

You can submit up to 48 products for sales at the convention. Every product has it's own specific category wich you can choose from in the drop-down menu. The "origin" field is there to help buyers find products from specific series. So make sure to fill in that field when you want to sell your products ;-) 
When it's not totally clear what you are selling when looking at it from the outside or when you have remarks about the product (example: at least 3 shiny cards in this pokemon cards deck), please fill in the "description" field. For doujinji or other media you can use de "language" field to let buyers know in what language they are buying your product. 

It is possible to use a temporary ticketnumber. This way you can still add products to the database. 

Only print the labels when you have received your definite ticketnumber.

When, for whatever reason, you still don't have a ticketnumber a the point of an almost closing database, please use an unique made-up number as a substitute (for example your social number or your mobile phone number. 

Step 4

After adding the products to the database you can finally add sturdy labels to your packed products. Print the labels by pressing "print labels". A new window will open with a printorder. Cut the labels and use clear tape to fully enclose the label onto your product. (A single piece of tape will NOT hold out a whole weekend)

Also print the productlist by clicking "print list".

Step 5

Bring everything (the labeled products AND the printed productlist) to the Bring and Buy stand at least one hour before opening of the dealerroom. The bag/box you use to transport your product(s) will not be kept at the Bring and Buy stand. Thank you for your consideration.

On the first day of the convention we will resume the acceptance of your product(s) three after opening of the Dealerroom.

Step 6

At least two hours before closing, you can pick up your unsold product(s). Remember to bring a bag. You will receive the money of the products sold. 10% will be kept as commission.